Εφαρμοσμένη Επικοινωνία, Διαφήμιση και Άσκηση Πολιτικής στα Νέα Μέσα

Yπεύθυνος προγράμματος: Αποστόλης Καπαρουδάκης
 
Διδάσκονται οι παρακάτω ενότητες / θεματικοί άξονες


1. Εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ/Αγοράς στα Νέα Μέσα
 • Ορισμοί, ορολογία
 • Ο ορισμός των Στόχων της Έρευνας Μάρκετινγκ/Αγοράς
 • Οι τύποι της σύγχρονης Έρευνας και τα συνήθη προβλήματα
 • Τα στάδια της έρευνας
 • Πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα της έρευνας
 • Σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στην έρευνα μάρκετινγκ

2. Η Εξέλιξη των μοντέλων της online Επικοινωνίας και Διαφήμισης
 • Βασικές διαφορές μεταξύ “παραδοσιακών” και Νέων Μέσων στον Τομέα της Επικοινωνίας
 • Η ιστορία, οι μεταβαλλόμενες πρακτικές και η γλώσσα απεύθυνσης στους εν δυνάμει αναγνώστες, ακροατές ή συμμέτοχους στην εποχή του web 2.0
 • Η Εξέλιξη των ελληνικών και των διεθνών πρακτικών επικοινωνίας και διαφήμισης στο Διαδίκτυο. 
 • Νέα Μέσα (New Media): η διεθνής και ελληνική εμπειρία.
  Μοντέλα New Media όσο αφορά στη μορφή διάρθρωσης και λειτουργίας τους (επαγγελματικά, ημιεπαγγελματικά, κοινοτικά, ειδικού σκοπού) 
 • Εισαγωγή στις νέες επαγγελματικές ειδικότητες που δημιουργεί η διαρκής εξέλιξη του διαδικτύου

3. Διαχείριση λογαριασμών πολιτικών προσώπων & λογαριασμών θεσμικής ευθύνης
 • Η Διεθνής Πρακτική και το Πρωτόκολλο.
  Παραδείγματα αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και “τα συνήθη λάθη”.
 • H δημιουργία κοινότητας (community constructing) ως αναγκαία συνθήκη επιτυχίας της όποιας Επικοινωνίας.
 • Οι διαφορές ανάμεσα στην “προσωπική χρήση” και την χρήση “από την ομάδα διαχείρισης” ενός λογαριασμού στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Το moderate... or not to moderate.
  O από τη φύση του “ανοικτός χαρακτήρας” των Νέων Μέσων σε αντίστιξη με “την ευθύνη”.
  Έλεγχος σχολίων / “αποκλεισμός χρηστών” / δημόσιος διάλογος / απαντήσεις σε αιτήματα πολιτών.
 • Διαδικτυακές Καμπάνιες με πολιτικό μήνυμα
  Εργαλεία/ Εφαρμογές / Πρακτικές
 • Διαφημιστικές Καμπάνιες με Πολιτικό Μήνυμα στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  Εργαλεία/ Εφαρμογές / Πρακτικές
 • Διαχείριση κρίσεων / η χιονοστιβάδα των σχολίων και των mentions

4. Πολιτικές Καμπάνιες στα social networks
 • Τα Παραδείγματα των διεθνώς αναγνωρισμένων καλών πρακτικών και τα συνήθη λάθη.
 • Community Constructing / Crowdsourcing / Crowdfunding
 • H μέθοδος, η τακτική και “η γλώσσα αφήγησης”
 • Τα σύγχρονα εργαλεία έρευνας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων μιας καμπάνιας
  sentiment analysis / data & big data analysis

5. Data Driven Marketing & Advertising / Εισαγωγή στη χρήση των δεδομένων
O εμπλουτισμός του “παραδοσιακού περιεχομένου” με τις νέες μορφές υπηρεσιών/πληροφοριών, απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές περιεχόμενου παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, όσο και σε πολιτικούς ή managers.
 • Επισκόπηση στην έννοια και τις τρέχουσες τάσεις τoυ marketing και της διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων.
 • Oι εφαρμογές και τα εργαλεία.που χρησιμοποιούνται στην Data Analysis
 • Οι “εξελιγμένες τεχνικές” (sentiment analysis, αυτόματη κατηγοριοποίηση κείμενου κλπ) και  αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση.
 • Data privacy... 

6. Οι Iδιομορφίες της Επικοινωνίας ανάμεσα στις διαφορετικές πλατφόρμες (facebook, twitter, google+, youtube κ.α.).
 • Η διαφορετική γλώσσα και οι διαφορετικές “κοινότητες”
 • Ο ρόλος της εικόνας, η φωτογραφία και η οπτικοποίηση της πληροφορίας
 • Εργαλεία μέτρησης και ελέγχου της απήχησης / εργαλεία έρευνας και ανάλυσης
 • Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter και facebook.

7. Ο Διαφημιστικός λόγος στο web 2.0
 • Η αλλαγή της μορφής και του περιεχομένου του πολιτικού και του διαφημιστικού λόγου με την έλευση του web 2.0
 • Η Προσαρμογή της παραδοσιακής “διαφημιστικής γραφής” στα Νέα Μέσα. 
 • Άσκηση: Παρουσίαση ενός επιλεγμένου θέματος με διαφορετικούς τρόπους αφήγησης σε  διαφορετικές πλατφόρμες. 

8. Η Διαχείριση Κρίσης στα Συμμετοχικά Μέσα Επικοινωνίας (Web 2.0)
 • Πρακτικές και εργαλεία διαχείριση των κρίσεων που προκύπτουν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
 • Οι, βάσει διεθνούς εμπειρίας, βέλτιστες πρακτικές
 • Τα “συνήθη λάθη”
 • Άσκηση διαχείρισης κρίσης μέσω twitter και Facebook

9. Πλατφόρμες Blogging
 • Παρουσίαση-οδηγός των κυριότερων εφαρμογών blogging (Blogger, Wordpress,Tumblr, Posterous κλπ)
 • Παρουσίαση-οδηγός κυριότερων εφαρμογών microblogging (Scribble, Coverit Live). 
 • Εργαστήριο: Δημιουργία ατομικών και ομαδικών blogs και δημοσίευση περιεχομένου 

10. Κώδικας για αρχάριους
 • Εισαγωγή στην HTML (κώδικας για τη διαμόρφωση περιεχομένου ιστοσελίδας).
 • Εισαγωγή στο CSS (βασικές ρυθμίσεις εμφάνισης ιστοσελίδας).
 • Σχετικές εφαρμογές για χρήση στα New Media.
 • Οδηγός επικοινωνίας και ορθής συνεργασίας με τον developer ("σε ποιά γλώσσα μιλάμε στον developer ώστε να μας καταλάβει".

11. Συνάθροιση και αρχειοθέτηση περιεχομένου
 • Εργαλεία “επιμέλειας” και αρχειοθέτησης περιεχομένου, bookmarks κ.α.. 
 • Εργαλεία συνάθροισης περιεχομένου (Storify, Chirpstory κ.α.). 
 • Δοκιμαστική χρήση πλατφορμών και εργαλείων επιμέλειας περιεχομένου

12. Transmedia / Crossmedia
 • Οι πολλαπλοί εναλλακτικοί τρόποι αφήγησης ενός θέματος στο Διαδίκτυο. 
 • Οι νέες τεχνολογίες ως αφορμή για την παραγωγή τέχνης στο διαδικτυακό χωροχρόνο. 


13. Nέα Επιχειρηματικά μοντέλα / νέες επαγγελματικές ειδικότητες
 • Οι καινούργιες επαγγελματικές ειδικότητες που στηρίζονται στη διαρκή εξέλιξη των Νέων Μέσων. 
 • Συμβουλές επαγγελματικής ενασχόλησης βάσει του τοπίου της αγοράς που διαμορφώνουν τα νέα μέσα επικοινωνίας. 

14. Τo Twitter ως εργαλείο διαφήμισης και επικοινωνίας

 • Η εγχώρια και η διεθνής πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Η χρήση του twitter από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους, μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το twitter ως εργαλείο crowdsourcing και crowdfunding.
 • Δημιουργία μιας Καμπάνιας με πολιτική ή διαφημιστική στόχευση
 • Οι ενδεδειγμένες και μη πρακτικές, η χρήση των hashtags και άλλων εργαλείων.
 • Tα συμπληρωματικά εργαλεία (Storify, Chirpstory κ.α.) και η αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση .
 • Τεχνικές και εργαλεία διαφήμισης στο twitter

15. Τo Facebook ως εργαλείο διαφήμισης και επικοινωνίας
 • Η εγχώρια και η διεθνής πρακτική σε σχέση με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.
 • Η χρήση του facebook από μεγάλους διαφημιστικούς ομίλους, μικρές εταιρείες και ελεύθερους επαγγελματίες.
 • Το facebook ως εργαλείο crowdsourcing και crowdfunding.
 • Δημιουργία μιας Καμπάνιας με πολιτική ή διαφημιστική στόχευση
 • Τεχνικές και εργαλεία διαφήμισης στο facebook
 • Εργαστήριο: Ομάδα εργασίας PR μέσω twitter

16. Mobile Advertising Lab
Αξιοποιώντας τiς δυνατότητες των νέων τεχνολογιών για τη μεταφορά και τη διάδοση της πληροφορίας.

 • Πώς καλύπτουμε εκδηλώσεις και γεγονότα μέσω κινητού τηλεφώνου χρησιμοποιώντας κείμενο, φωτό και βίντεο.
 • Τεχνικές δυνατότητες και οδηγίες αξιοποίησης smartphones (Iphone, Android Mobile κλπ).
 • Upload φωτογραφιών και ντοκουμέντων ήχου, εικόνας και βίντεο.
 • Livestreaming εικόνας και ήχου μέσω κινητού τηλεφώνου και laptop.
 • Παρουσίαση χρήσιμων εργαλείων και αντιμετώπιση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν εμπειρικά.
 • Η σωστή αξιοποίηση του υλικού μιας εκδήλωσης πολιτικού ή διαφημιστικού χαρακτήρα, ώστε, με περαιτέρω επεξεργασία του, να προκύψουν βίντεο, εκπομπές και κείμενα.

17. Advertising & Communication Law and Ethics
Ιδιωτικότητα / Πνευματικά Δικαιώματα / Ψηφιακές Ελευθερίες

Οι προκλήσεις της νέας εποχής και η διαχείρισή τους από την κοινότητα των πολιτών (web 2.0) και τους επαγγελματίες της επικοινωνίας και της διαφήμισης.
 1. Ορισμός και προσαρμογή των κανόνων δεοντολογίας και των πνευματικών δικαιωμάτων στα Νέα Μέσα.
 2. Ψηφιακά και πνευματικά δικαιώματα στο Διαδίκτυο. Διαχείριση και υποχρεώσεις (Copyright, Digital Rights Management).
 3. Creative Commons και Ανοικτό Λογισμικό. Η κουλτούρα, η πρακτική, η νομολογία.
 4. Προσαρμογή των παραδοσιακών κωδίκων δεοντολογίας και αξιών στα νέα μέσα (απόψεις και προσεγγίσεις).
 5. Η ανωνυμία και η ψευδωνυμία ως χαρακτηριστικά του διαδικτύου και η σχέση τους με την “παραδοσιακή” επικοινωνιακή πρακτική.

18. Ψηφιακή Παραγωγή και επεξεργασία Εικόνας & Ήχου

 • Εισαγωγικά/τεχνικά στοιχεία ψηφιακής φωτογραφίας, βίντεο και ήχου
 • Βασικές αρχές λήψης, επεξεργασίας (online και offline) και δημοσίευσης στο Διαδίκτυο.
 • Ψηφιακή παραγωγή, μιξάζ, μοντάζ ήχου (εργαλεία και εφαρμογές)
 • Αποθήκευση / αναπαραγωγή αρχείων ήχου στο Διαδίκτυο (Upload, podomatic mixclound, soundclound και άλλες σχετικές πλατφόρμες)
 • Online data base φωτογραφιών. 

19. Data Driven Marketing & Advertising / Εισαγωγή στη χρήση των δεδομένων
O εμπλουτισμός του “παραδοσιακού περιεχομένου” με τις νέες μορφές υπηρεσιών/πληροφοριών, απευθύνεται τόσο σε καταναλωτές περιεχόμενου παραδοσιακών και ηλεκτρονικών μέσων, όσο και σε πολιτικούς ή managers.
 • Επισκόπηση στην έννοια και τις τρέχουσες τάσεις τoυ marketing και της διαφήμισης μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών δεδομένων.
 • Oι εφαρμογές και τα εργαλεία.που χρησιμοποιούνται στην Data Analysis
 • Οι “εξελιγμένες τεχνικές” (sentiment analysis, αυτόματη κατηγοριοποίηση κείμενου κλπ) και  αξιοποίησή τους στην επικοινωνία και τη διαφήμιση.
 • Data privacy... 

20. Οι δυναμικές του web στην οικονομία / Σεμινάριο - Εργαστήριο
 • Το web ως αναδυόμενη βιομηχανία
 • Παίρνοντας μέρος στον οικονομικό μετασχηματισμό
 • Δημιουργώντας νέους ρόλους και αξίες
 • Εργαστήριο: δημιουργία, επικοινωνία και εξέλιξη μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο.
0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.